Back to top

Visiting University

 

ELISAVA ofereix la possibilitat de complementar la formació de grups d’alumnes de qualsevol universitat del món amb un curs pensat a mida de les seves exigències curriculars i acadèmiques. La durada i els continguts del programa es poden escollir i ajustar a les necessitats formatives dels graus o postgraus per tal que puguin ser convalidats i reconeguts en el centre de procedència.

Aquests programes, a més, fomenten la interacció entre els professors de les diferents universitats i faciliten així els intercanvis bilaterals i la participació en programes de recerca conjunts. La diversitat i especialització dels més de 700 professors d'ELISAVA ens permet oferir cursos en qualsevol idioma i sobre qualsevol àrea del disseny, l'enginyeria i l'arquitectura.

Per a més informació, escriu a ccasas@elisava.net


Cursos

Landscape Design Appreciation 2015

El programa té com a objectiu introduir els principis bàsics i les metodologies de disseny en la valoració paisatgística a través de xerrades sobre paisatges i projectes paisatgístics d’arreu del món.

 


Living with Sustainable Materials 2015

La intenció del curs és proporcionar un coneixement de materials sòlids centrats tant en els materials convencionals com en els materials sostenibles i multiusos, i ampliar els coneixements dels conceptes sostenibles des d’una perspectiva sociocultural.

 


A Contraluz 2015

Aquest taller proposa desenvolupar projectes reals d'arquitectura i d'arquitectura interior situats a Barcelona. El taller s'acompanya de visites d'interès a obres i estudis d'arquitectura de Barcelona amb reconeixement i d'especial interès.

 

Workshop A CONTRALUZ II 2015