Back to top

Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 

ELISAVA Escola Universitària de Barcelona. Disseny i Enginyeria posa molt d’èmfasi en l’aplicació d’un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ_ELISAVA) que faciliti l’acompliment de totes les obligacions que es deriven del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels seus títols oficials (VSMA); Sistema el qual vincula aquests processos d’avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions. Aquest Sistema està sempre en fase de revisió i millora contínua per tal adaptar-lo a la realitat canviant de l’Escola. 

En aquest espai, doncs, es publicarà tota la informació relativa a la política de qualitat d’ELISAVA i els seus processos de gestió. 

 

Documentació del SGIQ_ELISAVA

Memòries anuals d'activitat

aqu_upf_cat.pn