Back to top

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Dades bàsiques

Titulació

Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (MUDIC), títol oficial expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Direcció

Dr. Ariel Guersenzvaig

Crèdits

60 ECTS

Número de places

25

Durada

De setembre a juliol.
De dilluns a divendres.
De 17h a 21.15 h. (durant el primer trimestre, hi ha complements formatius pels matins).

Idioma

Castellà. Algunes classes, materials o conferències podran ser en anglès.

Preu

Curs 2019-2020: 10.500 € (més 400 € en concepte de drets de preinscripció).

Requisits d'admissió

Títol homologat de:
- Llicenciat, Enginyer, Arquitecte.
- Títol de grau en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior.
- Diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic (encara que en aquests casos el títol que s'obtindrà en el màster no donarà accés a un posterior programa de doctorat).
Les persones amb títol universitari estranger han d'obtenir l'homologació prèvia o demostrar que els seus estudis acrediten un nivell de formació equivalent als títols estatals de grau i que faculten per accedir a estudis de màster en el país en què es va expedir el títol.

Presentació

El Màster en Disseny i Comunicació és una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari que té per objectiu l'especialització professional i la iniciació en activitats investigadores sobre i des del disseny.

El MUDIC, Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació, possibilita l'accés a un programa de doctorat.


El Màster Universitari forma professionals i investigadors amb les competències necessàries per dur a terme projectes de disseny en tot tipus de contextos, cosa que habilita al comunicador i al dissenyador en la concepció d'estratègies de disseny, en la seva formalització en formes concretes i en l'anàlisi i reflexió sobre la pròpia pràctica del disseny.
El MUDIC forma part de l'oferta de postgraus oficials de la Universitat Pompeu Fabra.
El MUDIC està estructurat en 60 crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits), en el qual un crèdit equival a unes 25-30 hores de treball per part de l'estudiant. L'activitat docent es desenvolupa generalment per les tardes, de dilluns a divendres, de finals de setembre a mitjans de juny.

 

Máster Universitario en Estudios Interdisciplinarios en Diseño y Comunicación

Pla d'estudis

Acreditació

En aquests moments, ELISAVA Escola Superior de Disseny –centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra- es troba en ple procés d’acreditació de la seva titulació de Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (MUDIC). Es tracta d'un procés contemplat en el Marc per a la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació impulsat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i que afecta tots els graus, màsters universitaris i programes de doctorat impartits per les universitats que conformen el nostre sistema universitari.
 

Audiència pública

Una de les fases del procés d’acreditació del Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació d'ELISAVA consisteix en la visita d’un Comitè d’Acreditació Extern d’AQU Catalunya format per acadèmics, ocupadors i estudiants del mateix àmbit dels nostres estudis que vindran a ELISAVA el proper 19 d’abril de 2018.

A banda de les entrevistes ja programades amb representants dels diferents grups d’interès al voltant d’aquesta titulació, de 16:15 a 17:00 hores està programada una Audiència pública per tal que qualsevol membre d’ELISAVA que ho desitgi pugui assistir-hi per parlar amb els integrants d’aquest Comitè. La trobada es desenvoluparà a la Sala de Patronat situada a la 4a planta.

Consulta l'Autoinforme d'acreditació

Acreditació MUDIC

Qualitat i indicadors de la titulació

ELISAVA Escola Universitària de Barcelona. Disseny i Enginyeria posa molt d’èmfasi en l’aplicació d’un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ_ELISAVA) que faciliti l’acompliment de totes les obligacions que es deriven del Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels seus títols oficials (VSMA); Sistema el qual vincula aquests processos d’avaluació de la qualitat a la gestió de tot el cicle vital de les titulacions. Aquest Sistema està sempre en fase de revisió i millora contínua per tal adaptar-lo a la realitat canviant de l’Escola. 

En aquest espai es pot consultar tota la informació pública relativa a la política de qualitat d’ELISAVA i a les mesures més destacades relatives a la millora de la seva gestió i serveis, així com informacions sobre el desenvolupament operatiu de la titulació, indicadors de satisfacció i de totes les activitats que estan vinculades a aquesta titulació. 

Documentació SGIQ_ELISAVA

Indicadors de l'ensenyament

Memòria de verificació

Informes de seguiment

Procés d'acreditació

Pla d'Acció Tutorial

CV del professorat i la seva aportació al MUDIC

Sessió informativa


Mira la sessió informativa en streaming en aquest enllaç

Galeria de projectes

Ruedi Baur

Diversos autors

Les Moles

Diversos autors

Estudis relacionats

Master en disseny i desenvolupament de producte

Màster en Disseny i Desenvolupament de Producte

Màster
Màster en Branding a ELISAVA

Màster en Branding

Màster

Master in Advanced Design and Digital Architecture. Mention in Research

Màster
MUDIC Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Màster Universitari en Disseny i Comunicació

Màster
Máster en Retail Design | Máster en Barcelona

Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design

Màster
Màster en Branding a ELISAVA

Màster en Branding

Màster
Máster en Retail Design | Máster en Barcelona

Màster en Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design

Màster