Back to top

Accés i admissió

Requisits d'accés

Per cursar qualsevol de les Titulacions Oficials Universitàries a ELISAVA s’haurà d’haver superat una de les següents opcions: Batxillerat (en qualsevol de les seves àrees) i PAAU; Cicles Formatius de Grau Superior (totes les especialitats); prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys; procediment d’accés a la universitat per a majors de 40 i 45 anys.

Per accedir a tots els estudis d’ELISAVA cal fer la preinscripció universitària través de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya (durant els mesos de juny, juliol i setembre).

Si tens algun problema fent la preinscripció o si vols més informació pots contactar amb l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de Barcelona Tel. 93 223 03 23.


Vies d’accés

Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

Estudiants amb proves d’accés a la universitat (PAU) o assimilats. (Batxillerat LOE, LOGSE, COU que hagin superat les PAU).


Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

Estudiants amb títol de tècnic superior que hagin superat un cicle formatiu de grau superior, un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny, o ensenyaments esportius superiors o assimilats.


Persones amb titulació universitària

Persones amb titulació universitària o assimilades.


Estudiants més grans de 25 anys, més de 40 anys i més de 45 anys

Tota la informació relativa a les proves d'accés a la universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys, la pots trobar al web de la Universitat Pompeu Fabra: 

https://www.upf.edu/web/graus/acces-per-als-mes-grans-de-25-anys-mes-de-...


Persones amb estudis universitaris iniciats

Accés a un estudi de grau amb estudis universitaris iniciats. Convocatòria extraordinària 2018

Per aquesta via podran accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra (i a ELISAVA en tant que centre adscrit a la UPF) els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que, havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger, no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya, i compleixin els requisits previstos en l'article 8.3 de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i modificada per acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, de 9 de maig i de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer i de 6 de juliol del 2016 i de 26 d’abril de 2017. 

 

Sol·licitud

Els candidats han de presentar la sol·licitud adreçada al Director acadèmic d’ELISAVA Escola Superior de Disseny i lliurar-la a la Unitat de Gestió Acadèmica d’ELISAVA (de divendres 29 de juny a dimecres 4 de juliol de 2018, ambdós inclosos, de 08:00 a 13:00 i de 14:30 a 19:30 hores).

 

Calendari resum del procés d’admissió en convocatòria extraordinària i matrícula als estudis.

Sol·licitud d’admissió Del 29 de juny al 4 de juliol de 2018
Publicació resultats de la fase 1 30 de juliol de 2018
Sol·licitud de reconeixement i transferència Del 3 al 5 de setembre de 2018
Publicació de resultats fase 2 i resolució d’admissió 18 de setembre de 2018
Matrícula

A comunicar als admesos

Per a més informació sobre la normativa i la convocatòria (places, requisits per a l’admissió, documentació a presentar i criteris de selecció...) vegeu el següent enllaç a la plana web de la Universitat Pompeu Fabra:

https://www.upf.edu/web/graus/acces-a-un-estudi-de-grau-amb-estudis-universitaris-iniciats