Back to top

Accés i admissió

REALITZAR PREINSCRIPCIÓ

CONSULTAR LA MEVA PREINSCRIPCIÓ

Selecció

La selecció es realitza en funció de la qualitat formativa, les aptituds, l’experiència professional i la motivació dels candidats que volen cursar el programa.

Per aquest motiu, l’Escola demana als candidats, durant el procés de preinscripció online, la tramesa del seus CV, una carta de motivació i un book amb els seus treballs més destacats.

Altres requeriments seran descrits de forma específica en els programes que així ho necessitin.

Requisits d'accés

  • Caldrà acreditar titulació superior universitària (llicenciat, arquitecte, enginyer o graduat superior amb títol propi d'universitat) o, diplomatura (diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o graduat amb títol propi d'universitat)
  • Els candidats sense la titulació universitària requerida podran accedir, en virtut de la seva experiència professional, a un diploma que lliurarà l'Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra.

Avaluació

  • Assistència mínima al 80% de les classes.
  • Presentació dels treballs que se sol·licitin en els mòduls que configuren el curs.
  • Realització d’un projecte final en què s’aplicaran els coneixements adquirits.
  • Presentació del projecte al tribunal d’avaluació.

Matriculació

La preinscripció a cursos de màster i postgrau es realitza en línia a través d'aquest enllaç, on s’especifiquen els passos i els requisits per cursar qualsevol dels programes.


Una setmana abans de l’inici del curs la matriculació es formalitzarà a la seu d’ELISAVA.

Preus

Consulta el document de preus per al curs 2016-17 al final d'aquesta pàgina. Els membres de l'Associació d'Antics Alumnes de l'Escola (Alumni Bold) es beneficiaran d'un 15% de descompte.

Finançament

Els estudiants que vulguin finançar l’import de la matrícula ho poden fer amb condicions avantatjoses a través del Banc Santander Central Hispano (BSCH). ELISAVA posa a la seva disposició un punt d’informació i tramitació de sol·licituds de finançament d’aquesta entitat.