Back to top

Estudiants outgoing

 


L’intercanvi i la mobilitat d’estudiants i professors enriqueixen la formació universitària, i l’Escola els potencia establint xarxes amb centres internacionals que comprenen també el desenvolupament de programes conjunts de docència, cooperació i recerca. Estudiar a ELISAVA t’obre la porta a nous entorns acadèmics.

En aquest sentit, ELISAVA ha establert convenis amb més de 60 centres d’Europa, Estats Units, Canadà, Israel, Àsia, Austràlia i Amèrica Llatina, i participa en diversos programes d’intercanvi, cooperació i recerca amb institucions acadèmiques estrangeres. L’experiència ens permet confirmar que el benefici és doble: s’afavoreix la circulació del coneixement i es millora l’ensenyament de les disciplines impartides per l’Escola.


La projecció internacional d’ELISAVA s’articula a través de diferents associacions i programes. L’Escola forma part de la Xarxa Cumulus, que agrupa les principals institucions de l’àmbit del disseny de tot el món amb la finalitat de promoure la cooperació internacional. També és membre de la International Association for Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE).

A més, ELISAVA col·labora amb el Council on International Educational Exchange, una organització no lucrativa designada pel Departament d’Estat Nord-americà per tal de gestionar els programes internacionals d’intercanvi d’estudiants. L’Escola també participa en el programa Erasmus+, promogut per la Unió Europea amb la vocació d’apropar els estudiants a Europa i Europa als estudiants.

Per altra banda, ELISAVA ha signat convenis bilaterals propis que li permeten ampliar la seva oferta més enllà del marc europeu; aquests convenis es troben en constant revisió, i es treballa perseverantment per incorporar noves destinacions a la seva oferta.


Fes clic a continuació per veure el llistat de centres de tot el món amb els quals ELISAVA manté una relació d'intercanvis.