Back to top

ELISAVA RESEARCH

Visió

ELISAVA Research representa la plataforma per a la generació de coneixement i debat al voltant de la innovació tecnològica i social des del disseny, creant oportunitats de desenvolupament que siguin sostenibles, ètiques i de benestar.

La identitat d’ELISAVA Research es construeix al voltant d’aquests aspectes clau:

 • Actua com a laboratori de recerca en disseny (Design Research Lab) així com a laboratori de recerca de futurs (Futures Research Lab), des d'on s'investiguen, ideen, prototipen i comuniquen les solucions als reptes importants i futurs del disseny, la societat i les empreses.
 • Una plataforma que qüestiona i proposa, utilitzant les metodologies de recerca mitjançant disseny i les de recerca de futurs, noves solucions a reptes socials i tecnològics i, aplicant el mètode científic, el propi mètode, pràctica i teoria del disseny.
 • Una investigació emergent, àgil i transdisciplinària articulada al voltant de sis àrees de coneixement (human, communication, materials, technology, society, theory and methodology) que actuen com a un sistema modular des del qual es generen les diferents línies o projectes de recerca.
 • Una comunitat activa d’investigadors que té com a objectiu aportar valor a la societat a través de la innovació i el talent.
 • Una xarxa de coneixement a escala internacional  que implica a diferents actors estratègics.
 • Un coneixement accionable i una investigació universitària aplicada que donen sortida als nous paradigmes de la indústria actual i que considera la recerca com a part integral de l’experiència d’aprenentatge.

Des del 2018 ELISAVA Research ha estat reconeguda i finançada com a Grup de Recerca Emergent per l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca de la Generalitat de Catalunya, permetent impulsar l'activitat de recerca dins d'ELISAVA i la seva projecció internacional.


Àrees de coneixement

El grup de recerca és concebut com un sistema de coneixement modular i interconnectat. Cada àrea de coneixement està integrada per doctors i doctorands amb l’experiència associada a cadascuna. Les diferents línies de recerca i els projectes ad hoc de recerca són generats a partir de la combinació de forma transdisciplinària de dues o més àrees.​

 

Experiència de cada àrea de coneixement:

 • Human: interacció d’usuari i experiència d’usuari, wearables, metodologies ‘sobre-el-cos’, biomecànica, sentits i disseny emocional, disseny holístic, benestar.
 • Communication: informació, identitat, llenguatge, semiòtica, estètica, mitjans, visualització de dades.
 • Materials: materials com a substància, producte, forma, energia, sostenibilitat.
 • Technology: digitalització, indústria 4.0, sensorització, simulació, realitat augmentada i realitat virtual.
 • Society: context, entorns, infraestructura, sistemes, co-creació, empoderament social, antropologia, cultura visual i material, valors culturals.
 • Theory & methodology: metodologies de recerca mitjançant disseny, metodologies de recerca de futurs, aplicació del mètode científic en l’entorn del disseny; competències creatives i processos creatius, ètica.

Formats de col·laboració

ELISAVA Research està compromesa a generar contingut i transferir el coneixement als diferents actors. Avaluem i incorporem doctorands, col·laborem amb altres unitats de recerca i centres tecnològics, i realitzem projectes amb empreses i institucions.

 

Els nostres formats de col·laboració:

 • Tesis doctorals i estades postdoctorals
 • Projectes de recerca mitjançant disseny
 • Projectes de recerca de futurs
 • Línies de recerca conjuntes
 • Contingut de comissariat ad hoc
 • Projectes europeus i globals
 • Associacions estratègiques

Partners estratègics